Đầu Trang

033.3854392

CÔNG BỐ THÔNG TIN - THAY ĐỔI THÀNH VIÊN- CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Ngày đăng: 29-10-2018 02:39:52 | Lượt xem: 397

CÔNG BỐ THÔNG TIN - THAY ĐỔI THÀNH VIÊN- CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN: Bổ sung thành viên HĐQT thay thế và Bầu Chủ tịch HĐQT mới.

Ngày 30 tháng 10 năm 2015, tại trụ sở Công ty, (Tổ 13 khu 8, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp bất thường.

Tham dự cuộc họp có 5/5 thành viên HĐQT;

Thành phần mời họp: Ông Nguyễn Văn Trịnh - Trưởng Ban, Thành viên Ban Quản lý vốn của TKV.

Cuộc họp đã tiến hành với các các nội dung: Xem xét việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty.

-Căn cứ quyết định số 2142/QĐ-TKV ngày 26 tháng 10 năm 2015 của TKV về việc  thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của TKV và người đại diện của TKV tham gia HĐQT công ty cổ phần cơ điện Uông Bí- Vinacomin.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

1-Ông Dương Quang Lai, Trưởng ban- Thành viên Ban quản lý vốn TKV thôi làm người đại diện quản lý phần vốn của TKV, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

2-Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng ban- Thành viên Ban quản lý vốn TKV là người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty, tham gia là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Trong khuôn khổ cuộc họp, Hội đồng quản trị mới tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT thay thế Ông Dương Quang Lai thôi tham gia HĐQT.

Người được giới thiệu vào chức Chủ tịch HĐQT là Ông Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng ban- Thành viên Ban quản lý vốn TKV.

Kết quả bầu: Ông Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng ban- Thành viên Ban quản lý vốn TKV trúng cử chức Chủ tịch HĐQT Công ty với số phiếu bầu đồng ý 5/5 = 100%.

            DƯỚI ĐÂY LÀ SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN TRỊNH

-Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn Trịnh.    Giới tính: Nam.

-Ngày sinh: 08/7/1960                                 Quốc tịch: Việt Nam.

-Số CMND: 100610622 Cấp ngày 9/12/2014 tại CA Quảng Ninh.

-Nguyên quán: xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

-Địa chỉ thường trú: Tổ 12B, khu 4, Phường Quang Trung Uông Bí, Quảng Ninh.

-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ Hầm lò.

-Số cổ phiếu “UEM”: được ủy quyền nắm giữ: 668.454.

File tệp đính kèm : CÔNG BỐ THÔNG TIN - THAY ĐỔI THÀNH VIÊN- CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Thời gian đăng : 29-10-2018 02:20:48 | Lượt xem: 354
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Thông báo triệu tập Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016
Thời gian đăng : 29-10-2018 02:53:46 | Lượt xem: 389
Thông báo triệu tập Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016
Thời gian đăng : 29-10-2018 02:38:43 | Lượt xem: 366
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016
Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động
Thời gian đăng : 29-10-2018 02:43:41 | Lượt xem: 350
Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công bố thông tin Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016
Thời gian đăng : 29-10-2018 02:53:39 | Lượt xem: 358
Công bố thông tin Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016

LIÊN KẾT