Đầu Trang

033.3854392

Tổ chức, nhân sự
Ngày đăng: 29-10-2018 08:32:41 | Lượt xem: 1018

Tổ chức, nhân sự của công ty

+Danh sách Ban điều hành: Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

1 - Giám đốc:

Họ và tên: Lê Văn Tuấn - Sinh năm 12/6/1962
Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam.
Quê quán: Đồng Thanh, Kim Động, Hưng Yên.
Nơi ở: Tổ 5, khu 2, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh.
Trình độ nghề nghiệp: Đại học kinh tế công nghiệp.
Bậc lương: 2/2
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 3,0%

2 - Phó Giám đốc:

Họ và tên: Phan Văn Sứng - Sinh năm 25/8/1961
Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam.
Quê quán: Bình Xá, Tiền Phong, Ân Thi, Hưng Yên.
Nơi ở: Tổ 23, Phú Thanh Đông, phường Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh.
Trình độ nghề nghiệp: Kỹ sư chế tạo máy.
Bậc lương: 2/2
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,7%

3- Phó Giám đốc:

Họ và tên: Nguyễn Minh Tâm - Sinh năm 15/6/1978
Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam.
Quê quán: Uông Bí-Quảng Ninh.
Nơi ở: Tổ 4, khu Nam Sơn, phường Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh.
Trình độ nghề nghiệp: Kỹ sư chế tạo máy.
Bậc lương: 1/2
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,72%

4 - Kế toán trưởng

Họ và tên: Phạm Văn Chung - Sinh năm 08/07/1974
Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam.
Quê quán: Mạo Khê-Đông Triều-Quảng Ninh.
Nơi ở: Tổ 3, khu Đoàn Kết, phường Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.
Trình độ nghề nghiệp: Cử nhân kế toán.
Bậc lương: 1/2
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,47%

LIÊN KẾT