Đầu Trang

033.3854392

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
Ngày đăng: 29-10-2018 08:39:55 | Lượt xem: 1173

Ngày 24 tháng 4 năm 2015, Tại Trụ sở Công ty (Tổ 13 khu 8, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty diễn ra theo đúng kế hoạch.

Ngày 24 tháng 4 năm 2015, Tại Trụ sở Công ty (Tổ 13 khu 8, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty diễn ra theo đúng kế hoạch.

Tham dự Đại hội gồm có: 56 vị cổ đông sở hữu và đại diện cho 1.631.828 cổ phần, bằng 89% số cổ phần phổ thông của Công ty. Trong đó:

1-Đại diện cổ đông pháp nhân nắm giữ  668.454 cổ phần chiếm 35,4% số cổ phần của Công ty là Ông Lê Quang Bình, Trưởng ban- Thành viên Ban Quản lý vốn TKV.

2- 55 vị cổ đông thể nhân, sở hữu và đại diện cho 1.013.374 cổ phần, bằng 53,6 %  số cổ phần phổ thông của Công ty.

Đại hội do Ông Nguyễn Minh Tâm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty cùng các Thành viên HĐQT làm chủ tọa.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung theo chương trình và tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Danh sách các vị đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

1.Ông Lê Quang Bình, Trưởng ban- Thành viên Ban Quản lý vốn TKV

    -Ngày sinh       : 25/12/1964                              Quốc tịch:Việt Nam

    -Số CMND      : 0691033452, cấp ngày 13/3/2003tại CA Thái Nguyên

    -Địa chỉ thường trú: Hà Nội.

    -Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh;

   -Số cổ phiếu “UEM” được ủy quyền nắm giữ: 668.454 cổ phần.

2.Ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Công ty CP cơ điện Uông Bí

-Ngày sinh       : 16/ 10/1957                              Quốc tịch:Việt Nam

-Số CMND      : 100001243, cấp ngày 19/5/2006 tại CA Quảng Ninh

-Địa chỉ thường trú: Phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy;

-Số cổ phiếu “UEM” nắm giữ: 22.235 cổ phần.

3.Ông Lê Hồng Quang , Kế toán trưởng Công ty CP cơ điện Uông Bí

-Ngày sinh       : 08/12/1962                              Quốc tịch:Việt Nam

-Số CMND      : 100304607, cấp ngày 29/5/2009tại CA Quảng Ninh

-Địa chỉ thường trú: Tổ 2, khu 11, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế cơ khí,

-Số cổ phiếu “UEM” nắm giữ: 20.055 cổ phần.

4.Ông Lê Văn Tuấn, Phó giám đốc Công ty CP cơ điện Uông Bí.

-Ngày sinh       : 12/6/1962                                   Quốc tịch:Việt Nam

-Số CMND: 101038002, cấp ngày 18/5/2006 tại Quảng Ninh

-Địa chỉ thường trú: Tổ 5, khu 2, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

-Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế công nghiệp

-Số cổ phiếu “UEM” nắm giữ: 57.534 cổ phần

5.Ông Phan Văn Sứng, Phó giám đốc Công ty CP cơ điện Uông Bí.

-Ngày sinh       : 25/8/1961                                   Quốc tịch:Việt Nam

-Số CMND: 100801125, cấp ngày 18/11/2014 tại Quảng Ninh

-Địa chỉ thường trú: Tổ 23, Phú Thanh Đông, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy.

-Số cổ phiếu “UEM” nắm giữ: 12.785 cổ phần.

 Danh sách các vị đã trúng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

1.Bà Nguyễn Thị Phương Hằng, chuyên viên Ban KSNB - TKV

-Ngày sinh       : 26/10/1963                              Quốc tịch:Việt Nam

-Số CMND      : 100347213, cấp ngày 20/4/2006tại  Quảng Ninh

-Địa chỉ thường trú: Tổ 12, khu 9, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

-Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ;

-Số cổ phiếu “UEM” nắm giữ: Không.

2.Ông Trần Hữu Đoàn, Trưởng phòng kỹ thuật cơ điện Công ty CP cơ điện Uông Bí.

-Ngày sinh       : 30/3/1963                              Quốc tịch:Việt Nam

-Số CMND      : 100554818, cấp ngày 28/4/2006tại  Quảng Ninh

-Địa chỉ thường trú: Tổ 14B , khu 5B, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy

-Số cổ phiếu “UEM” nắm giữ: 4.724 cổ phần.

3.Ông Nguyễn Trọng Thanh, Quản đốc phân xưởng A2 Công ty CP cơ điện Uông Bí.

-Ngày sinh       : 23/4/1971                                   Quốc tịch:Việt Nam

-Số CMND: 100643828, cấp ngày 6/5/2003 tại Quảng Ninh

-Địa chỉ thường trú: Tổ 30, khu 8, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy.

-Số cổ phiếu “UEM” nắm giữ: 3.335 cổ phiếu.

Trong khuôn khổ của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã họp phiên đầu tiên và nhất trí bầu Ông Lê Quang Bình, Trưởng ban- Thành viên Ban Quản lý vốn TKV làm Chủ tịch HĐQT; Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên bầu Bà Nguyễn Thị Phương Hằng,Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ TKV làm trưởng Ban Kiểm soát.

Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin
Thời gian đăng : 29-10-2018 08:57:46 | Lượt xem: 907
Ngày 26/4/2016, tại Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin đã diễn ra Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016.
Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển 20-7 (1964-2014)
Thời gian đăng : 26-10-2018 02:04:42 | Lượt xem: 921
Công ty CP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin vừa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển 20-7 (1964-2014).
Cơ điện Uông Bí lấy chất lượng sản phẩm làm điểm tựa vượt khó
Thời gian đăng : 26-10-2018 02:18:34 | Lượt xem: 914
Đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín và thương hiệu trên thương trường luôn là mục tiêu quan trọng hàng đầu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào.
UEM: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Thời gian đăng : 26-10-2018 02:22:17 | Lượt xem: 788
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty CP Cơ điện Uông Bí: "Nội hoá" thiết bị sản xuất
Thời gian đăng : 26-10-2018 02:17:09 | Lượt xem: 679
Thời điểm cách đây 5 năm, Công ty CP Cơ điện Uông Bí - TKV gặp khó khăn trong việc nhập khẩu thiết bị bởi tỷ giá ngoại tệ tăng cao, thủ tục nhập khẩu phức tạp, nhiều thiết bị nước ngoài ngừng sản xuất...

LIÊN KẾT