Đầu Trang

033.3854392

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên
Ngày đăng: 29-10-2018 02:47:54 | Lượt xem: 364

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên

THÔNG BÁO

Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu UEM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

-         Căn cứ Thông báo số 1020/TB--SGDHN  ngày 15/9/2015 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí – Vinacomin.

Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin (mã chứng khoán: UEM) xin thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN) với nội dung như sau:

-         Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin

-         Mã chứng khoán: UEM

-         Mệnh giá:  10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

-         Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-         Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 1.890.000 cổ phiếu

-         Tổng giá trị (theo mệnh giá): 18.900.000.000 đồng (Mười tám tỷ, chín trăm triệu đồng)

-         Này giao dich chính thức: Thứ 5, ngày 24 tháng 9 năm 2015.

-         Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.400 đồng.

Trân trọng thông báo!        

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn minh Tâm

 

File đính kèm : Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên

 

 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN - THAY ĐỔI THÀNH VIÊN- CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Thời gian đăng : 29-10-2018 02:39:52 | Lượt xem: 398
CÔNG BỐ THÔNG TIN - THAY ĐỔI THÀNH VIÊN- CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Thời gian đăng : 29-10-2018 02:20:48 | Lượt xem: 354
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Thông báo triệu tập Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016
Thời gian đăng : 29-10-2018 02:53:46 | Lượt xem: 389
Thông báo triệu tập Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016
Thời gian đăng : 29-10-2018 02:38:43 | Lượt xem: 366
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016
Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động
Thời gian đăng : 29-10-2018 02:43:41 | Lượt xem: 350
Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động

LIÊN KẾT