Đầu Trang

033.3854392

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty 2021
Ngày đăng: 26-05-2021 08:22:40 | Lượt xem: 390

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
Thời gian đăng : 29-10-2018 08:39:55 | Lượt xem: 888
Ngày 24 tháng 4 năm 2015, Tại Trụ sở Công ty (Tổ 13 khu 8, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty diễn ra theo đúng kế hoạch.
Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin
Thời gian đăng : 29-10-2018 08:57:46 | Lượt xem: 676
Ngày 26/4/2016, tại Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin đã diễn ra Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016.
Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển 20-7 (1964-2014)
Thời gian đăng : 26-10-2018 02:04:42 | Lượt xem: 675
Công ty CP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin vừa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển 20-7 (1964-2014).
Cơ điện Uông Bí lấy chất lượng sản phẩm làm điểm tựa vượt khó
Thời gian đăng : 26-10-2018 02:18:34 | Lượt xem: 692
Đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín và thương hiệu trên thương trường luôn là mục tiêu quan trọng hàng đầu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào.
UEM: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Thời gian đăng : 26-10-2018 02:22:17 | Lượt xem: 632
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

LIÊN KẾT