Đầu Trang

033.3854392

Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc
Ngày đăng: 22-04-2022 09:34:41 | Lượt xem: 526

Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty 2021
Thời gian đăng : 26-05-2021 08:22:40 | Lượt xem: 627
Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty 
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
Thời gian đăng : 29-10-2018 08:39:55 | Lượt xem: 1175
Ngày 24 tháng 4 năm 2015, Tại Trụ sở Công ty (Tổ 13 khu 8, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty diễn ra theo đúng kế hoạch.
Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin
Thời gian đăng : 29-10-2018 08:57:46 | Lượt xem: 908
Ngày 26/4/2016, tại Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin đã diễn ra Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016.
Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển 20-7 (1964-2014)
Thời gian đăng : 26-10-2018 02:04:42 | Lượt xem: 923
Công ty CP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin vừa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển 20-7 (1964-2014).
Cơ điện Uông Bí lấy chất lượng sản phẩm làm điểm tựa vượt khó
Thời gian đăng : 26-10-2018 02:18:34 | Lượt xem: 915
Đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín và thương hiệu trên thương trường luôn là mục tiêu quan trọng hàng đầu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào.

LIÊN KẾT