Đầu Trang

033.3854392

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN: Bổ sung thành viên HĐQT thay thế và Bầu Chủ tịch HĐQT mới.
Ngày đăng: 29-10-2018 03:56:01 | Lượt xem: 388

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN: Bổ sung thành viên HĐQT thay thế và Bầu Chủ tịch HĐQT mới.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN: Bổ sung thành viên HĐQT thay thế và Bầu Chủ tịch HĐQT mới.

Ngày 07 tháng 7 năm 2015, tại trụ sở Công ty, (Tổ 13 khu 8, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp định kỳ theo Điều lệ.

Tham dự cuộc họp có 4/5 thành viên HĐQT;

Thành phần mời họp: Bà Nguyễn Thị Phương Hằng- Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

                                 Ông Dương Quang Lai- Trưởng Ban, Thành viên Ban Quản lý vốn của TKV.

Cuộc họp đã thông qua các nội dung: Tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2015, Kế hoạch 6 tháng cuối năm và một số nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ.

Cuộc họp đã thống nhất thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của TKV và người đại diện của TKV tham gia HĐQT công ty.

-Căn cứ quyết định số 1268/QĐ-TKV ngày 30 tháng 6 năm 2015 của TKV về việc  thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của TKV và người đại diện của TKV tham gia HĐQT công ty cổ phần cơ điện Uông Bí- Vinacomin.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

.1-Ông Lê Quang Bình, Trưởng ban- Thành viên Ban quản lý vốn TKV thôi làm người đại diện quản lý phần vốn của TKV, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

.2-Bổ nhiệm Ông Dương Quang Lai, Trưởng ban- Thành viên Ban quản lý vốn TKV làm người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty, tham gia là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Trong khuôn khổ cuộc họp, Hội đồng quản trị mới tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT thay thế Ông Lê Quang Bình thôi tham gia HĐQT.

Người được giới thiệu vào chức Chủ tịch HĐQT là Ông Dương Quang Lai, Trưởng ban- Thành viên Ban quản lý vốn TKV.

Kết quả bầu: Ông Dương Quang Lai, Trưởng ban- Thành viên Ban quản lý vốn TKV trúng cử chức Chủ tịch HĐQT Công ty với số phiếu bầu đồng ý 4/4 = 100%.

            DƯỚI ĐÂY LÀ SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ÔNG DƯƠNG QUANG LAI

-Họ và tên khai sinh: Dương Quang Lai.    Giới tính: Nam.

-Ngày sinh: 01-5-1957                               Quốc tịch: Việt Nam.

-Số CMND: 100481664 Cấp ngày 29/12/2007 tại CA Quảng Ninh.

-Nguyên quán: xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

-Địa chỉ thường trú: Tổ 1, khu 5, phường Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh.

-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ Hầm lò.

-Số cổ phiếu “UEM: được ủy quyền nắm giữ: 668.454.

File đính kèm : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN: Bổ sung thành viên HĐQT thay thế và Bầu Chủ tịch HĐQT mới.

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN - THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Thời gian đăng : 29-10-2018 03:07:00 | Lượt xem: 366
CÔNG BỐ THÔNG TIN - THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Thông báo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu
Thời gian đăng : 29-10-2018 02:20:58 | Lượt xem: 364
Thông báo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu
Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên
Thời gian đăng : 29-10-2018 02:47:54 | Lượt xem: 353
Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên
CÔNG BỐ THÔNG TIN - THAY ĐỔI THÀNH VIÊN- CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Thời gian đăng : 29-10-2018 02:39:52 | Lượt xem: 386
CÔNG BỐ THÔNG TIN - THAY ĐỔI THÀNH VIÊN- CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Thời gian đăng : 29-10-2018 02:20:48 | Lượt xem: 343
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

LIÊN KẾT